Hjem / Tenester / Hygienesertifikat for skip / Ship sanitation control certificate

Hygienesertifikat for skip / Ship sanitation control certificate

Kinn kommune er godkjend av Helsedirektoratet til å utføre inspeksjon og utstede hygienesertifikat for skip i utenriksfart.

Hygienesertifikat for skip

For bestilling av inspeksjon må du kontakte Kinn kommune sitt sentralbord på tlf. 57 75 60 00.

Sjå nettsida til Kinn kommune for meir informasjon

Ship sanitation control certificate

The municipality of Kinn is approved by the Norwegian Directorate of Health to carry out an inspection to print and extend the hygiene certificate for ships.

Information in english here