Utdjuping av Nekkøyosen startar 1. august 2018

av

Nekkøyosen ligg rett vest av Florø. Kystverket er ansvarlege for arbeidet.  

Delen som skal utdjupast er Haneholmstaren, 8,8 m grunnen NØ av Nekkøyosen lykt. Det skal utdjupast til 14 m djupne. Området og arbeidet vert midlertidig merka med aust kardinalstake (posisjon N 61* 34,91′ E 004* 57,02′). Det skal i tillegg etablerast eit nytt navigasjonsmerke. HIB på 6,4 m grunna, Florsvikfluene. Fast R lys i posisjon N 61* 35,13 ‘ E 004* 56,86’).

Kommunikasjon VHF ch 09 og ch 16. Sjøfarande må navigere med omsyn og rette seg etter signal. Utdjupingsfartya vil vere utstyrt med AIS.

Prosjektet er forventa ferdig oktober 2018.

Kontaktperson for prosjektet: Magnus Rørvik i Kystverket (magnus.rorvik@kystverket.no).

Utførande entreprenør er Secora A/S.