Tilsette i Florø hamn

Tilsette i Florø hamn

Florø Hamn inviterar til  brukarmøte

Tid:     12. desember 2023 kl 0830-1030

Stad:   Kantina i Hamnehuset, 2. etasje

Møtet er ein arena for dialog med alle brukarane av hamna om hamna sine tenester, kaier og sjøområde, og vert halde to gongar i året. Møtet er åpent for alle.

Kom gjerne med innspel til møtet i samme e-post. På den måten bidreg både brukarar og tilsette i hamna til eit godt møte med riktig innhald.

Kaffe og enkel servering!

Velkomen!